2021

De juryleden van de BelgianArtPrize 2021 zijn:

  • Joost Declercq, curator en art consultant,
  • Olivier Gevart, kunstverzamelaar en oprichter van de non-profit kunstruimte Été 78, Brussel,
  • Anne Pontegnie, kunstcriticus, curator en art consultant, manager van AP Office, Brussel,
  • Hilde Teerlinck, curator van het Belgische Paviljoen op de Biennale van Venetië in 2022, algemeen directeur van de Han Nefkens Foundation en
  • Joost Vanhaerents, ondernemer en kunstverzamelaar, mede-eigenaar van de Vanhaerents Art Collection.

De jury werd voorgezeten door Amaury de Merode, voorzitter van de ‘Jeune Peinture Belge – Jonge Belgische Schilderkunst’  en Sophie Lauwers, Directrice Tentoonstellingen – BOZAR.

Na rijp beraad stelden zij unaniem en onafhankelijk Els Dietvorst aan als laureate van de BelgianArtPrize. 

De Jury was vooral onder de indruk van de radicale manier waarop Els Dietvorst haar praktijk al sinds de jaren negentig heeft ontwikkeld en opgebouwd. Ook de coherentie tussen het oeuvre van- en de persoon Els Dietvorst zelf, imponeerde.  

Wars van het klassieke, commerciële en institutionele kunstencircuit, en meteen het bewijs dat een onafhankelijk oeuvre niet enkel mogelijk is, maar dat het ook uiterst waardevol kan zijn.

De Jury is ook gevoelig voor de ‘transversaliteit’ van haar benadering, zowel in de gebruikte media (tekening, sculptuur, video’s, performance, installatie, editie) als in de ruimtes waarin ze ageert en zichtbaar is (theater, openbare ruimte, tentoonstellingsruimtes, teksten,…). Ze geeft blijk van een ware onbevangenheid in haar denken, handelen en artistieke creatie.

De Jury: ‘Els Dietvorst is sociaal en empathisch bewogen en gaat op zoek naar de verhalen in haar omgeving. Haar beeldend werk refereert aan de maatschappelijke verwondering, bewustwording en de connectie tussen mensen.

Om dit gegeven te concretiseren maakt ze gebruik van verschillende media en cross overs om in dialoog te gaan. Dit resulteert in een uiterst persoonlijke beeldtaal, die vooral niet belerend wil zijn, maar die aanzet tot bewustwording en de capaciteit om de dingen anders te gaan bekijken.’