De BelgianArtPrize is een tweejaarlijkse prijs voor hedendaagse kunst waarvoor Belgische en in België residerende kunstenaars  in aanmerking komen, en staat open voor alle kunstpraktijken.

De BelgianArtPrize, die sinds 1950 wordt georganiseerd, is geen prijs zonder meer, maar een stimulans voor een kunstenaar / kunstenares wiens artistieke relevantie en vernieuwende inzichten, gediversifieerde kunstpraktijk en eigen beeldtaal, op een bepaald momentum en in een bepaalde context, van betekenis kan zijn.

Na een selectieprocedure en aanstelling door de Jury, ontvangt de laureaat/laureate van de BelgianArtPrize  de «Crowet Prijs », een som van 20.000€, en een productiebudget ter beschikking gesteld door Proximus Art Collection om kunstwerken te realiseren in het kader van de solo-tentoonstelling die wordt georganiseerd in het Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR, het jaar volgend op zijn/haar nominatie.

News

Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
Info: +32 2 507 82 00
E-mail: info@belgianartprize.be

Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning.

Blijf op de hoogte