De BelgianArtPrize

De BelgianArtPrize is een tweejaarlijkse prijs voor hedendaagse kunst, waarvoor Belgische en in België residerende kunstenaars /kunstenaressen, in aanmerking komen, ongeacht hun leeftijd, ras, etniciteit, gender, geloof, overtuiging, kleur, gender… Deze openheid geldt ook voor alle kunstpraktijken, of het nu beeldhouwen, schilderen, fotografie, conceptuele kunst, performance, digitale kunstvormen, film, video… betreft.

De vzw ‘Jeune Peinture Belge’, ‘De Jonge Belgische Schilderkunst’, werd in het leven geroepen om Belgische kunstenaars of kunstenaressen die in België wonen te steunen. Dit in de overtuiging dat kunst weergeeft wat essentieel is bij een denkproces over de wereld waarin we leven.

De overtuiging om in België een prijs te organiseren die kunst ondersteunt, is voor de vzw niet nieuw, want dat doet deze organisatie al 70 jaar. De laatste twee edities in 2019 en 2020 gingen niet van een leien dakje, maar de organisatie heeft de tijd genomen om te luisteren, af te wegen, te overleggen en de vinger aan de pols te houden om de prijs zo bij te sturen opdat die naadloos zou aansluiten bij de huidige tijdsgeest.

Dit ‘collectief proces’ met boeiende en ook moeilijke discussies heeft opnieuw bewezen dat kunst een prachtig middel is om verandering te bewerkstelligen. Deze dialogen hebben voor vernieuwing gezorgd, zonder in te boeten aan het initiële DNA van de BelgianArtPrize: de droom om kunsten met hart en ziel te blijven steunen!

Doorheen de jaren werd meermaals gesleuteld aan de formule. Daarbij werden een paar accenten verlegd, zoals het aantal uitgereikte prijzen en hun benaming (Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst/Prix de la Jeune Peinture Belge, en Young Belgian Art Prize in 2013). In 2017 besloot de vereniging strategische veranderingen aan te brengen aan de Prijs. Deze betreffen o.m. de criteria en selectieprocedure van de kunstenaars. Zo werd de leeftijdsgrens voor kunstenaars weggenomen en gaat de BelgianArtPrize naar een kunstenaar/ kunstenares wiens artistieke relevantie en vernieuwende inzichten, gediversifieerde kunstpraktijk en eigen beeldtaal, op een bepaald momentum en in een bepaalde context van betekenis kan zijn.

Zo wordt er geen open call meer georganiseerd en kunnen alle Belgische kunstenaars of kunstenaars die minstens één jaar in België verblijven, voorgedragen worden door een verscheiden groep curatoren, kunstcritici, kunsthistorici, kunstverzamelaars en -deskundigen die worden aangeschreven. Ook Belgische instellingen voor hedendaagse kunst werden uitgenodigd om een voorkeurstem uit te brengen die rechtstreeks op de shortlist kwam te staan. Ze beschikken allen over de nodige expertise, kennis en diversiteit qua standpunten, om de Belgische en internationale kunstscene naar waarde te kunnen schatten.

In 2021 werd tenslotte aan de jury gevraagd geen 4 finalisten meer aan te stellen, maar 1 winnaar.

De naam van de familie Crowet, die de Prijs lanceerde en er mecenas van is, blijft nauw verbonden met de BelgianArtPrize door de Prijs Crowet (€ 20.000).

Blijf op de hoogte