Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Jos De Gruyter, Gabriel Kuri en Harald Thys reageren

KUNSTENAARS TREDEN COLLECTIEF TERUG UIT BELGIAN ART PRIZE

De verontwaardiging tegenover de uitsluitend mannelijke shortlist waar wij deel van uitmaken is intussen onderwerp van een publiek debat. Velen ondertekenden de open brief die op change.org werd gepubliceerd. Daarbij distantiëren de ondertekenaars zich van vermeende waarden verbonden aan onze nominatie.

Naar aanleiding van die open brief voerden wij een aantal welgemeende en verrijkende gesprekken waarin kunst nog steeds centraal stond. Helaas hebben wij nu het gevoel dat het publieke debat een voorspelbare grens heeft bereikt. In de woordenstorm die op de publicatie van de open brief volgde, werden we gemakkelijkheidshalve gereduceerd tot “heteroseksuele, gepriviligieerde, blanke Brusselaar van middelbare leeftijd”. Gelukkig schaarden er zich een aantal mensen achter ons, hetgeen wij appreciëren.

Als genomineerden vertrouwen we erop in dat de 7 leden van de jury van de Belgian Art Prize geen enkele discriminerende intenties hadden. Sophie Lauwers, Kersten Geers, Bernard Marcelis, Michel Moortgat, Giuliana Setari Caruso, Philippe Van Cauteren en Sylvie Winckler zijn naar onze mening professioneel, geëngageerd en ethisch.

Het resultaat van deze selectie willen, kunnen of hoeven wij vanuit onze positie niet te verdedigen. Bij het aanvaarden van de nominatie veronderstelden we simpelweg dat wij zouden beoordeeld worden op basis van onze artistieke benadering of de inhoud van ons werk.

In dit publiek debat betreuren wij ten zeerste een gebrek aan aandacht voor artistieke inhoud en discours. Bovendien creëren online petities op twijfelachtige websites en beledigende facebook berichten een digitale heksenjacht waar wij ons als kunstenaars volledig van willen distantiëren.

Door al deze omstandigheden zien we ons genoodzaakt om ons collectief terug te trekken uit de Belgian Art Prize. Wij hopen hiermee dat de kern van de zaak, namelijk het ondersteunen en onderschrijven van het belang van kunst daardoor terug op de voorgrond kan treden.

Door terug te treden willen we ons allerminst onttrekken aan het debat en de vragen die zijn ontstaan. Wij hopen stellig dat het debat door deze beslissing verder gezet wordt, dat het terug over kunst kan gaan en dat de Belgian Art Prize in ere zal hersteld worden.

Ondanks onze verschillende meningen en de uiteenlopende aard van onze praktijken willen we collectief de hand reiken aan iedereen die openstaat voor een constructieve en genuanceerde dialoog.

Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Jos De Gruyter, Gabriel Kuri en Harald Thys.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven op onze newsletter, wordt u tevens op de hoogte gebracht van de activiteiten van BOZAR en ING ART.