Steun ons

Ook U kan de carrière van beloftevolle kunstenaars tot volle bloei laten komen en de kracht van de Belgische kunstscène internationaal uitdragen!

Wij nodigen u dan ook graag uit een gift te doen en als Weldoener van de BelgianArtPrize ons te helpen boeiende tentoonstellingen op te zetten, talentvolle kunstenaars te steunen en hun internationale uitstraling luister bij te zetten.

Alle giften zijn veelbetekenend voor de BelgianArtPrize en we suggereren dan ook graag de volgende mogelijkheden:

Maecenas: 2.500 € – Grote weldoener: 1.000 € – Weldoener: 500 €

Uit vriendschap: 200 € – Als steun: 100 €

Wij zijn verheugd dat de Koning Boudewijnstichting haar medewerking aan de BelgianArtPrize verleent en vermelden graag dat uw giften aan de Stichting voor dit project fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).

Gelieve dus gebruik te maken voor uw overschrijving van de cultureel mecenaatsrekening BelgianArtPrize, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting -rekening BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 met de gestructureerde vermelding « 129/0007/00023 »