De aanstelling van de 4 finalisten van de BelgianArtPrize 2019

Naar aanleiding van bepaalde reacties en het verschijnen van een open brief omtrent de selectie van de 4 finalisten van de BelgianArtPrize 2019 (Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Jos De Gruyter & Harald Thys en Gabriel Kuri), wenst de vzw De Jonge Belgische Schilderkunst/La Jeune Peinture Belge volledigheidshalve enkele elementen nader toe te lichten.

De organisatoren van de BelgianArtPrize respecteren en onderschrijven de waarden die in de open brief werden aangehaald. Ze zijn ook tegen elke vorm van discriminatie en voor het stimuleren van het debat rond maatschappelijke, socio-politieke en/of culturele kwesties die leven in de maatschappij.

De BelgianArtPrize is bedoeld om getalenteerde, toonaangevende kunstenaars die in België wonen en werken te ondersteunen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun zichtbaarheid in binnen-en buitenland.

De procedure van de BelgianArtPrize voorziet dat experten een longlist van kunstenaars voordragen. Uit deze longlist selecteert een eerste jury bestaande uit  kunstprofessionals en verzamelaars de 4 finalisten. Tijdens hun beraadslaging bestuderen de juryleden het parcours en het oeuvre van de voorgedragen kunstenaars.

Aan de juryleden werd geenszins gevraagd quota’s, m/v verhoudingen, taalverhoudingen, nationaliteit of andere niet-artistieke aspecten in acht te nemen.

Bij de eerste vernieuwde editie van de BelgianArtPrize in 2017 werden Otobong Nkanga, Maarten Vanden Eynde, Denicolaï&Provoost en Edith Dekyndt als finalisten van de BelgianArtPrize aangeduid door de jury van kunstdeskundigen. 

Vervolgens lauwerde de tweede jury Otobong Nkanga als winnares van de BelgianArtPrize, en ontving Maarten Vanden Eynde de ING Publieksprijs.

Met de aanstelling van de 4 finalisten van de BelgianArtPrize 2019 door de eerste jury wenst de vzw De Jonge Belgische Schilderkunst een momentopnamevan de kunstscène in België aan te geven, te onderlijnen en te steunen.

De beslissing van de jury berust op de subtiele gelaagdheid en kleurrijke verscheidenheid van de hedendaagse kunstscène in België. De keuze voor deze vier kunstenaars ligt besloten in het analytische en ruimtelijke karakter van hun artistieke praktijk. De vzwDe Jonge Belgische Schilderkunst/La Jeune Peinture Belge staat achter de beslissing van de juryleden en onderschrijft de wijze waarop zij op professionele en doordachte manier te werk gingen in hun besluitvorming.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven op onze newsletter, wordt u tevens op de hoogte gebracht van de activiteiten van BOZAR en ING ART.