ART IS THE ANSWER ! BELGIANARTPRIZE EDITIE 2019

Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Jos de Gruyter & Harald Thys en Gabriel Kuri hebben gezamenlijk besloten niet meer deel te nemen aan BelgianArtPrize 2019.

Als antwoord zal de BelgianArtPrize 2019 niet uitgereikt worden,
maar komt er een artistiek statement in maart 2019.
De organisatoren van de BelgianArtPrize werden op 21 mei door de kunstenaars Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Jos de Gruyter & Harald Thys en Gabriel Kuri geïnformeerd over hun beslissing om zich collectief terug te trekken uit de BelgianArtPrize 2019. Zoals de kunstenaars aanhalen in hun statement, doen ze dit als reactie op de open brief en petitie die gelanceerd werden op 10 mei. In deze open brief werd de uniformiteit van de selectie van de finalisten voor de BelgianArtPrize 2019 in vraag gesteld. De kunstenaars hopen hiermee dat de kern van de zaak, namelijk het ondersteunen en onderschrijven van het belang van kunst, daardoor terug op de voorgrond kan treden.

De organisatoren van de prijs respecteren en onderschrijven de waarden die in de open brief werden aangehaald. Ze zijn ook tegen elke vorm van discriminatie en voor het stimuleren van het debat rond maatschappelijke, sociopolitieke en/of culturele kwesties die leven in de maatschappij.

De vereniging De Jonge Belgische Schilderkunst/La Jeune Peinture Belge heeft begrip voor het standpunt van de kunstenaars, maar betreurt hun terugtrekking. Het heersende maatschappelijke debat staat los van de intrinsieke artistieke waarde van hun werk.

De jury benadrukt dat ze ten volle haar keuze van de vier laureaten blijft onderschrijven.

Tijdens hun beraadslaging bestuderen de juryleden het parcours en het oeuvre van de voorgedragen kunstenaars. Aan de juryleden werd geenszins gevraagd quota’s, m/v verhoudingen, taalverhoudingen, nationaliteit of andere niet-artistieke aspecten in acht te nemen.

De vzw staat achter de beslissing van de juryleden en onderschrijft de wijze waarop zij op professionele en zeer doordachte manier te werk ging in haar besluitvorming.

De organisatoren van de BelgianArtPrize hebben besloten om de prijs in 2019 niet uit te reiken. Zij betreuren het dat de kunstenaars niet sereen kunnen werken onder de huidige druk van een maatschappelijk debat dat hen niet rechtstreeks viseert, maar waarvan zij wel het slachtoffer zijn. ‘Slachtoffer’ in de zin dat hen de kans wordt ontnomen om nieuw werk te maken, tentoon te stellen en erkenning voor hun werk in binnen- en buitenland uit te bouwen. De organisatoren van de BelgianArtPrize zoeken samen met de jury en kunstenaars naar een statement die focust op wat er echt toe doet: de kunst, het artistiek oeuvre, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van gedachte.

Wat is de BelgianArtPrize?

De BelgianArtPrize is bedoeld om getalenteerde, toonaangevende kunstenaars die in België wonen en werken te ondersteunen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun zichtbaarheid in binnen-en buitenland. Het is bedoeld om een momentopname van de kunstscène in België aan te geven, te onderlijnen en te steunen.

De BelgianArtPrize komt voort uit de historische Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst/ Prix de la Jeune Peinture Belge (Crowet Prijs). De Prijs is sinds zijn ontstaan steeds mee geëvolueerd met zijn tijd: waar vroeger de prijs bedoeld was voor jonge kunstschilders, is de BelgianArtPrize sinds 2016 geëvolueerd naar een mid-career prize voor kunstenaars actief in bredere kunstdisciplines.

Bij de eerste vernieuwde editie van de BelgianArtPrize in 2017 werden Otobong Nkanga, Maarten Vanden Eynde, Denicolaï&Provoost en Edith Dekyndt als finalisten van de BelgianArtPrize aangeduid door de jury. Otobong Nkanga was de winnares BelgianArtPrize 2017 en Maarten Vanden Eynde winnaar van de ING Public Prize 2017.

Procedure BelgianArtPrize 2019

Een uitgebreid comité van kunstdeskundigen werd uitgenodigd om elk vijf kunstenaars aan te duiden. Uit deze zeer verscheiden longlist kwamen een veertigtal kunstenaars naar voor die de meeste stemmen kregen. Uit deze shortlist koos de jury vier finalisten, één vrouw en drie mannen. Vóór de bekendmaking van de laureaten heeft de kunstenares de nominatie niet aanvaard, wat geresulteerd heeft in de huidige lijst.
Zowel de groep experten als juryleden werden evenwichtig samengesteld.

De leden van het uitvoerend comité van de vzw La Jeune Peinture Belge/De Jonge Belgische Schilderkunst, de leden van de jury van de BelgianArtPrize 2019, de kunstenaars genomineerde voor de BelgianArtPrize 2019.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven op onze newsletter, wordt u tevens op de hoogte gebracht van de activiteiten van BOZAR en ING ART.