Wedstrijdreglement

Selectieprocedures

Opdat de Prijs meer dan ooit de veelheid en verscheidenheid van stemmen die de Belgische kunstwereld kenmerken zouden reflecteren, wordt ook voor de 2021 editie van de BelgianArtPrize een beroep gedaan op een 100-tal actoren in de Belgische hedendaagse kunstwereld om kunstenaars voor te dragen.

Dit panel nominatoren bestaat zowel uit onafhankelijke kunstprofessionals, professionals die verbonden zijn aan kunstinstellingen – curatoren, kunstcritici en kunsthistorici, verantwoordelijken van collecties, stichtingen, e.a – als kunstverzamelaars. Zij worden gevraagd maximaal 5 kunstenaars voor te dragen.

De namen van de nominatoren zullen later bekend gemaakt worden.

Daarnaast worden de 9 belangrijkste instellingen voor hedendaagse kunst in België uitgenodigd om elk één kunstenaar voor te dragen: 

 • BPS22 – Musée d’art de la Province de Hainaut,
 • MAC’s – Musée d’art contemporain te Hornu,
 • Kanal – Museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel,
 • Wiels – Centrum voor hedendaagse kunst in Brussel,
 • M.A.K – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent,
 • Museum Leuven,
 • M HKA- Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen,
 • Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle, en
 • Mu ZEE – Kunstmuseum aan zee in Oostende.

Deze kunstinstellingen hebben een voorkeursstem, waardoor de door hen voorgedragen kunstenaar rechtstreeks in aanmerking komt voor de shortlist.

 

Selectiecriteria

De prijs staat open voor Belgische of niet-Belgische kunstenaars die minstens 1 jaar in België wonen en werken ongeacht hun leeftijd, ras, etniciteit, geloof, overtuiging, seksuele oriëntatie of genderexpressie.

De kunstenaars die aan de volgende criteria voldoen komen in aanmerking voor de BelgianArtPrize:

 • Belgische kunstenaars of kunstenaars die al minstens 1 jaar in België resideren, ongeacht hun leeftijd.
 • Kunstenaars die reeds een zekere erkenning in de kunstwereld genieten en een grotere zichtbaarheid en internationale doorbraak verdienen.
 • Kunstenaars wiens artistiek parcours duidelijk melding maakt van deelnames aan verschillende individuele of belangrijke groepstentoonstellingen en/of vertegenwoordigd worden/werden door een gerenommeerde galerij met internationale uitstraling.

De BelgianArtPrize is niet alleen bedoeld om de carrière of het werk van een kunstenaar te steunen, maar ook om de urgentie, impact en relevantie van zijn/haar praktijk en zijn/haar werk op een bepaald moment te benadrukken.

 

Shortlist

De longlist kunstenaars die werden voorgedragen door de nominatoren waarvan u deel uitmaakt, zal teruggebracht worden tot een shortlist van een 30 à 40-tal kunstenaars op basis van het aantal voorkeurstemmen die zij kregen. Deze shortlist wordt dan bestudeerd door de jury van de BelgianArtPrize 2021. 

 

Jury en aanstelling van de laureaat/laureate

Voor elke editie wordt een nieuwe onafhankelijke jury samengesteld.  

Deze bestaat uit Belgische en internationale personen die de nodige gevoeligheid voor de kwaliteit en diversiteit van de Belgische kunstscène en worden zorgvuldig gekozen op aanbeveling van erkende kunstdeskundigen. De jury van de BelgianArtprize zal bestaan uit 5 kunstprofessionals en kunstverzamelaars die jarenlange expertise hebben opgebouwd en over de nodige gevoeligheid beschikken voor de kwaliteit en diversiteit in de Belgische en internationale kunstscene, kunstcritci en historici, curatoren of leden van kunstinstellingen en kunstverzamelaars.

De namen van de juryleden zullen later bekend gemaakt worden.

De jury wordt voorgezeten door de voorzitter van de vzw de Jonge Belgische Schilderkunst en Sophie Lauwers, Head of Exhibitions, BOZAR. Geen van beide voorzitters hebben echter een stemrecht.

In tegenstelling tot de voorgaande edities, zal de onafhankelijke jury niet meerdere finalisten maar wel 1 winnaar van de BelgianArtPrize aanduiden. De jury zal de shortlist bestuderen en de artistieke praktijken van de voorgedragen kunstenaars en die deel uit maken van de shortlist over de laatste 5 à 8 jaren onderzoeken. Speciale aandacht zal gaan naar praktijken die getuigen van niet-aflatende kwaliteit en pertinentie

Het principe van de meerderheid van stemmen wordt gehandhaafd in de stemprocedures.

De voorzitter van de vzw de Jonge Belgische Schilderkunst en de Head of Exhibitions, BOZAR, waken over het goede verloop van de jurering wiens taken en beslissingen zij leiden en vastleggen. Bij geschillen, wordt door de juryleden in overleg met zowel de JPB als de PBA beslist. Hun beslissingen zijn soeverein. De beslissing van de jury is onherroepelijk en hierover zal niet schriftelijk worden gecommuniceerd.

De kunstenaar die conform deze selectieprocedures wordt aangeduid door de Jury, wordt « Laureaat van de BelgianArtPrize 2021 »

 

Tentoonstelling

De laureaat/laureate van de BelgianArtPrize zal een artistiek project uitwerken dat in het jaar volgend op zijn/haar nominatie zal tentoongesteld worden in het Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR. Deze solo-tentoonstelling zal bestaan uit nieuwe en eventueel reeds bestaande werken van de laureaat die nog niet te zien waren in een belangrijke museale tentoonstelling in België.

Er wordt geen onderwerp opgelegd en alle uitdrukkingsmiddelen in de beeldende kunst worden toegelaten. De werken moeten voldoen aan de materiële mogelijkheden van de zalen waarin de tentoonstelling wordt gehouden.

De kunstenaar legt zijn/haar project voor aan de tentoonstellingscoördinator, die de haalbaarheid van het project beoordeelt.

 

Uitreiking van de Prijs

De laureaat/laureate van de BelgianArtPrize zal een bedrag ontvangen van 30.000€ bestaande uit de « Crowet Prijs », een som van 20.000€, en een productiebudget van 10.000€.  Dit bedrag zal aan de winnaar worden overgemaakt tijdens een officiële ceremonie ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten/ BOZAR.

 

Blijf op de hoogte

En souscrivant à notre newsletter, vous serez également tenu au courant des activités de BOZAR et ING ART