De BelgianArtPrize

De BelgianArtPrize is een prestigieuze tweejaarlijkse prijs voor hedendaagse kunst in België die toonaangevende kunstenaars die wonen en werken in België ondersteunt in de verdere ontwikkeling van hun carrière en internationaal netwerk.

De vzw De Jonge Belgische Schilderkunst organiseert sinds 1950 in nauwe samenwerking met het Paleis voor Schone Kunsten deze tweejaarlijkse kunstprijs die in de voorbije 60 jaar een historische status verworven heeft en onder de deelnemers en laureaten heel wat gerenommeerde kunstenaars mag rekenen, zoals Orla Barry, Hans Op de Beeck, Pierre Alechinsky, Ann Veronica Janssens, Raoul De Keyser, Marie-Jo Lafontaine, Berlinde De Bruyckere, Pieter Vermeersch…

Doorheen de jaren werd meermaals gesleuteld aan de formule. Daarbij werden een paar accenten verlegd, zoals het aantal uitgereikte prijzen en hun benaming (Prix de la Jeune Peinture Belge, en Young Belgian Art Prize in 2013). Maar nooit eerder onderging de prijs zo’n ingrijpende verandering sinds haar ontstaan als in 2017.

In 2017 besloot de vereniging strategische veranderingen aan te brengen aan de Prijs. Deze betreffen o.m. de criteria en selectieprocedure van de kunstenaars. Zo wordt er geen open call meer georganiseerd en  kunnen alle Belgische kunstenaars of kunstenaars die minstens één jaar in België verblijven, voorgedragen worden door een panel van experten. Ook de  leeftijdsgrens voor kunstenaars is weggevallen.

Onder de nieuwe naam BelgianArtPrize, focust de prijs op een sleutelmoment in de carrière van kunstenaars wiens praktijk reeds een aanzienlijke ontwikkeling kent zonder evenwel al beduidende en terechte erkenning te genieten. Het oeuvre van deze kunstenaars getuigt niet alleen van een intrinsieke maturiteit maar schrijft zich tevens in in een dialoog waaruit zijn/haar betrokkenheid tot de hedendaagse wereld blijkt. 

De Jonge Belgische Schilderkunst ondersteunt de kunstenaars door boeiende tentoonstellingen te organiseren,  en door hun carrière en netwerk internationaal verder uit te bouwen. De vzw wil zich als facilitator inzetten op het versterken van de internationale uitstraling van de BelgianArtPrize en de laureaten. Ze creëert hiertoe een platform om ontmoetingen en uitwisselingen tussen de finalisten, verzamelaars en nationale en internationale experts uit de kunstwereld mogelijk te maken. Ook wil de vzw de link leggen naar andere belangrijke Europese kunstprijzen.

De naam van de familie Crowet, die de Prijs lanceerde en er mecenas van is, blijft nauw verbonden met de BelgianArtPrize door de Prijs Crowet (€ 25.000). ING, structurele partner van de Prijs sinds 2009, reikt de ING Public Prize (€ 10.000) uit.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven op onze newsletter, wordt u tevens op de hoogte gebracht van de activiteiten van BOZAR en ING ART.